Regler og adgangsprocedurer

Vores regler og adgangsprocedurer er opført i lejekontrakt som skal underskrives
ved lejemålets indgåelse.


 • Der er adgang i tidsrummet 6.00-22.00 alle dage.
 • Der udleveres en nøgle til porten ved lejens påbegyndelse. Ved evt. bortkomst: pris kr. 250,00.
 • Lejer benytter egen hænge- eller containerlås på rummet.
 • Det er ikke tilladt, at porten efterlades ulåst efter endt aktivitet.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig i lokalerne for andet end levering og afhentning.
 • Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne.
 • Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-/miljøfarligt eller på nogen anden måde farligt gods i det lejede.
 • Opbevarede maskiner skal tømmes for væsker.
 • Levende, fordærvelig og ildelugtende gods må ikke opbevares.
 • Det er ikke tilladt at opbevare ting på gangarealerne.
 • Der skal af lejer rengøres i og udenfor rummet ved lejeophør - er dette ikke tilfældet, udføres det af BOXCONTAINER på lejers regning.
 • Der må ikke bores eller skrues i væggene.
 • Der kan anvendes fritstående reoler.
 • Lejer er indforstået med, at der monteres en ekstra lås på døren til rummet ved restance. Denne fjernes ved indbetaling af det skyldige samt et gebyr på kr. 200,00.
 • Lejer er ligeledes indforstået med, at i tilfælde af restancer udover 2 mdr., åbnes døren af låsesmed eller skæres over af BOXCONTAINER. Indholdet kasseres for lejers regning og lejer kan ikke forlange erstatning herfor.
 • Lejemålet skal opsiges skriftligt senest d. 15 i måneden til ophør ved udgangen af en kalendermåned.
 • Overtrædelse af regler og adgangsprocedurer kan lede til øjeblikkeligt lejeophør.